N3M Power Oy Ab grundades år 2006 och är specialiserat på byggande, drift och underhåll av el- och telenät samt väg- och gatubelysning. Verksamhetsställena finns i Raseborg och i Lojo. För tillfället sysselsätter företaget ca. 50 personer.

Dessutom har vi som samarbetspartner bl.a. entreprenörer som utför mark- och anläggningsarbeten och som är specialiserade på nätarbeten. År 2017 var omsättningen över 11 miljoner euro. N3M Power Oy Ab tillhör N3M Group Oy Ab-konsernen.

Mission

Vi förnyar nät och system som är kritiska och livsviktiga för samhället och företag samt säkrar deras höga användbarhet genom pålitliga experttjänster och fortlöpande utvecklingssamarbete.

Vision

Att vara en av branschens ledande leverantör i södra Finland.

Kvalitetspolitik

Huvudmålet är att förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet samt öka kundbelåtenheten. De fel som leder till möjliga reklamationer utreds och vi preciserar åtgärder för hur motsvarande händelser ska kunna undvikas i framtiden.

Miljöpolitik

N3M Power Oy Ab strävar efter att ständigt utveckla den egna verksamheten till en kostnadseffektiv verksamhetsmodell som också sparar på miljön. Vi förutsätter att våra samarbetspartner förbinder sig till att följa vår miljöpolitik.