N3M Power Oy Ab erbjuder sina kunder ett täckande urval av tjänster knutna till installation och drift av stam- och kopplingsnät samt apparatur. Vi har bred erfarenhet av att fungera i mångsidiga och krävande tätortsmiljöer samt i skärgården.

Fiber/kopparkabel- och luftledningsnäten

  • Stamnäten
  • Nya bostadsområden
  • Skärgårdsprojekt
  • Konsumentanslutningar

Saneringar

  • Stolpbyten
  • Ledningsbyten

Reparationsarbeten

  • Storm- och jordkabelskador
  • Felsökning

Specialarbeten

  • Kabelvisningar