Planering av eldistributionsnät

 • Elteknisk planering och dimenssionering av eldistributionsnätet
 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Uppgörande av markanvändnings- och ledningsområdesavtal samt speciallov
 • Projekhanteringstjänster
 • Vid behov dokumentering av ett färdigt objekt i kundens nätdatasystem

Planering av telenät

 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Uppgörande av markanvändnings- och ledningsområdesavtal samt speciallov
 • Projekthanteringstjänster
 • Vid behov dokumentering av ett färdigt objekt i kundens nätdatasystem

Planering av utomhusbelysningsnät

 • Elteknisk planering och dimenssionering av belysningsnätet
 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Uppgörande av markanvändnings- och ledningsområdesavtal samt speciallov
 • Projektskötseltjänster
 • Vid behov dokumentering av ett färdigt objekt i kundens nätdatasystem