Vi erbjuder våra kunder omfattande tjänster i anslutning till installation och drift av gatubelysningsnät och -apparatur. Vi har bred erfarenhet av att fungera i mångsidiga och krävande miljöer.

Projekt

  • Vägbelysning
  • Planering
  • Förverkligande

Service

  • Granskningar
  • Reparationer
  • Saneringar
  • Gruppbyten