Skriv ut

RALA sertifikaatti RGB2

 

Rakentamisen Laatu RALA ry har beviljat
detta certifikat som bekräftar att verksamhetssystemet i företaget

N3M Power Oy Ab
FO-nummer: 2460002-7, Hemort: Raseborg

enligt utvärdering fyller de krav som är fastställda i RALA-certifieringsföfarandet i följande omfattning:
Elteknik
Belysnings- och styrningssystem för väg- och trafikområden
Huvudentreprenad inom övrigt infrastrukturbyggande
 -Byggande av el- och datakommunikationssystem

Certifikatet förutsätter att tillvägagångssättet i företaget fyller de fastställda kraven.
Ett register över giltiga certifikat finns på RALAs hemsida www.rala.fi