N3M Power erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster för installation och drift av eldistributionsnät samt anläggningar inom det samhällstekniska område. Vi har bred erfarenhet av att arbeta i mångsidiga och krävande miljöer samt i skärgården. Vi står till tjänst med vårt kunnande för alla som behöver våra tjänster.

20 och 0,4 kV kabel- och luftledningsnät

 • Nya bostadsområden
 • Skärgårdsprojekt
 • Konsumentanslutningar

Saneringar

 • Stolp- och parktransformatorer
 • Byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten

 • Beredskapstjänster
 • Stormskador
 • Felsökning

Specialarbeten

 • 20 kV spänningsarbeten
 • Kabelvisningar
 • Sökning av kabelfel, 0,4kV och 20kV