N3M Power erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster för installation och drift av eldistributionsnät samt anläggningar inom det samhällstekniska område. Vi har bred erfarenhet av att arbeta i mångsidiga och krävande miljöer samt i skärgården. Vi står till tjänst med vårt kunnande för alla som behöver våra tjänster.

20 och 0,4 kV kabel- och luftledningsnät

  • Nya bostadsområden
  • Skärgårdsprojekt
  • Konsumentanslutningar

Saneringar

  • Stolp- och parktransformatorer
  • Byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten

  • Beredskapstjänster
  • Stormskador
  • Felsökning

Specialarbeten

  • 20 kV spänningsarbeten
  • Kabelvisningar